Vikarer har jobba over 200 timer i måneden uten overtidsbetaling

Tillitsvalgte mener Ålesund brannvesen har handla i strid med arbeidsmiljøloven og den lokale avtalen. De krever at vikarer får tilbakebetalt overtidsbetaling. Praksisen går mange år tilbake.

Tatt opp flere ganger: Saka om vikarer og arbeidstid har blitt tatt opp av tillitsvalgte flere ganger tidligere, sier hovedtillitsvalgt Frode Nordstrand i Fagforbundet Ålesund (t.h.), sammen med (f.v.) foreningsleder i Brannkorpsforeningen Torgeir Rokkones og tillitsvalgt Amil Zubovic.   Foto: Marius Simensen

240 og 280 timer på en måned er veldig mye uten overtid

Frode Nordstrand
Nyheter

– Det har vært jobba over 200 og opp mot 300 timer i måneden uten overtidsbetaling, sier Frode Nordstrand, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ålesund kommune.