Politiet i Møre og Romsdal:

Mer enn ett oppdrag daglig knytta til sjølmordsproblematikk

— Vi bruker mye av politets ressurser i forhold til oppfølging av psykisk sjuke. Dette er tidkrevende arbeid for oss.

Mange psykiatrioppdrag: Sjølmord og andre psykiatrioppdrag preger hverdagen til politiet, sier seksjonsleder for operativ styring ved Politiet i Møre og Romsdal.   Foto: Nils Harald Ånstad.

Nyheter

Det sier Erik Steen Mikalsen som er seksjonsleder for operativ styring ved Politiet i Møre og Romsdal. Det betyr at han leder sentralbordet og operasjonssentralen, hvor telefonene til politiet kommer inn.