Arbeidsutval i Giske skal snu alle steinar:

Fryktar fleire skulenedleggingar

Både på Godøya og på Giske bit dei negler i vinter. I slutten av mars kan skulane deira bli heilt eller delvis nedlagde.

Skule-frykt: FAU-leiarar på Godøy og Giske skule fryktarfor skulane sine. Til høgre Magnhild Molnes Giskegjerde ved Giske skule, til venstre Marthe Alnes Aarøe ved Godøy skule. Bak: Godøy ungdomsskule.  Foto: Privat/Frode Kleiveland

Nyheter

– Vi ser det er stor fare for at det kan skje noko med Godøy skule, seier Marthe Alnes Aarøe, FAU-leiar på Godøy skule.