Milliardgarantier fra Giek til el-ferjer

Det statlige garantiinstituttet Giek går tungt inn i finansieringen av nye elferjer. Fjord1 alene har fått Giek-garantier på 1,2 milliarder kroner de siste to årene.

Fjord1 satser stort på nye elferjer og bruker garantier fra Giek til å finansiere de nye ferjene. 

Nyheter

Ifølge en oversikt fra Giek har de bidratt med hele 5,6 milliarder kroner i garantier til grønn skipsfinansiering i 2018 og 2019.