Porolon har rydda

Porolon fjerna tonnevis av forurensa masser

Etter tre runder med prøvetaking og opprydding har Porolon Eiendom levert inn over 400 tonn forurensa masser til Bingsa Gjenvinning.

Porolon: Deler av Porolon-tomta på Blindheim viste seg å være kraftig forurenset. Det er fraktet vekk over 400 tonn svært forurensa masser etter den tidligere industrivirksomheten. I dag er deler av bygget omgjort til aktivitetspark/trampolinepark.   Foto: Staale Wattø (arkiv)

Nyheter

En regnvåt dag i januar er det foreslått at det tas nye prøver av vannet i området, går det fram av sluttrapporten fra Sunnfjord Geo Center AS (SGS). De har på oppdrag av Porolon Eiendom utført miljøgeologiske undersøkelser på deler av eiendommen ved de gamle produksjonslokalene i Vegsund.