Stette er ny nestleder i Helse Midt

Bent Høie har valgt styre i regionshelseforetaket for de neste to åra.

Liv Stette. 

Nyheter

Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge har oppnevnt Liv Stette fra Ålesund som nestleder de neste to åra.