Nytt selskap vil levere landstrøm til cruiseskip i Ålesund

Ålesundregionens Havnevesen har forhandlet fram en avtale om å opprette et selskap med formål å forsyne skip med høyspent landstrøm.

Forurenser: Utbygging av landstrømtilbudet skal gi gode lokale effekter i form av redusert støy og reduserte utslipp av NOx, SOx og svevestøv. Det skal også redusere utslippene av klimagassen CO2.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er eid av kommunene Giske, Sula og Ålesund, og havnefogden har nå bedt eierne om myndighet til å signere aksjonæravtale og stiftelsesdokument for etablering av Plug Ålesund AS.