Evakueringsøving på ferje:

Tok 17 minutt å få flåten i sjøen

Nye ferjer har ofte manuelle system med krav om betydeleg innsats frå personalet om bord. Sjøoffisersforbundet meiner ferjene har manuell evakuering for å spare pengar.

Evakuering: Med manuell iverksetting tar det fort 15-20 minutt før passasjerane får kome ut av ferja og skli ned til redningsflåtane.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Etter at fleire rapportar i fjor viste at ferjemannskap er bekymra for sikkerheita om bord, har debatten gått: kor stor bemanning trengst?