Kutt i sykehuspsykiatri – kan ramme sengepost for demente:

Døgnpost for alderspsykiatri kan bli lagt ned i Ålesund

Klinikk for rus og psykiatri må gjennom nye kuttrunder. Det kan blant anna ramme alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre.

Kutt i psykiatrien: Døgnposten for alderspsykiatri kan bli lagt ned i Ålesund. 

Nyheter

I fjor ble Sjøholt DPS med sin distriktspsykiatriske sengepost lagt ned. Nå kan psykiatrien på Sunnmøre stå overfor nye kutt i døgnposter.