Grøne Geiranger manglar nok straum

Geiranger vil gjerne bli ei grøn bygd med sporlaus ferdsel. Til det treng dei meir straum til lading av elbilar.

Elbil: Katrin Blomvik, direktør i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, med elbilen Fjord Buddy. Ho var den første som i si tid kjøpte seg elbil i Geiranger.   Foto: Terje Engås

Nyheter

– Det var nokre dagar i fjor sommar, og året før, at uttaket av straum var heilt opp mot det maksimale av kva som er mogleg i Geiranger.