Vi reiser sjeldnare med ferje

Ferjene i Møre og Romsdal fraktar færre passasjerar og køyretøy.

Eitt av få med vekst: Sambandet Stranda-Liabygda var eitt av berre fem samband som hadde trafikkvekst i 2019.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Det viser ferske trafikktal frå Møre og Romsdal fylkeskommune.