Mørenett er klare for landstrøm til cruiseskip

Cruiseskip krever spenning på 6-11.000 volt og effekt på 5-13 megawatt. Mørenett er klare til å gjøre de nødvendige utbedringene på nettet.

På strak arm: Rune Kiperberg, adminstrerende direktør i Mørenett, sier at nettselskapet er klare til å utbedre nettet dersom de får bestillingen.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har framforhandlet en avtale om å opprette et selskap, Plug Ålesund, som skal ha som formål å forsyne cruiseskip med høyspent landstrøm. Den saka ligger nå til behandling hos politikerne i eierkommunene til ÅRH.