Tussa vil gi mindre utbytte og makt til kommunane

Tussa Kraft vil fjerne kommunalt valde styremedlemer og betale mindre utbytte til eigarane.

Tussa kraft sit anlegg på Bjørke. Arkiv  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Styret i Tussa Kraft AS har signalisert at dei ønskjer å drøfte endring av aksjonæravtalen med eigarane sine.