Sjøfartsdirektoratet: – Vi må vege kostnader opp mot nytte

Direktoratet seier at dei prioriterer krav som gjer at evakuering ikkje skal vere naudsynt.

Håndhevar reglar: Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet meiner at passasjerane har grunn til å føle seg trygge om bord på norske ferjer.  Foto: Grethe Nygaard

Nyheter

Bakgrunn: