Klage avvist – Vigra kringkaster får stå

Men vedtaket gjeld berre mellombels freding, har Kulturdepartementet bestemt. Før 1. september i år må det avklarast om det skal startast opp ei sak om varig freding, legg departementet til.

Glad for vedtaket: Jon Hildre, leiar av Venneforeininga for Vigra kringkastar. (Arkivbilete)  Foto: Karl-Petter Løvoll

Nyheter

– Dette er svært bra. Vi har jobba med freding av anlegget sidan 1995, seier Jon Hildre, leiar i Venneforening til Vigra kringkastar.