Mattilsynet er bekymret:

Stikk ut – men ikke her

Mattilsynet synes «Stikk ut» er et flott tiltak. Men ikke alle steder.

Brusdalsvatnet: Brusdalsvatnet er drikkevannskilde til innbyggere i Ålesund og Sula og reservevannskilde til Giske. Sommertid er det ikke uvanlig å se folk som bader eller telter ved drikkevatnet, selv om det ikke er tillatt.   Foto: Roger Engvik

Nyheter

Derfor har Mattilsynet skrevet brev til kommunene i Møre og Romsdal og til de som velger ut plassering av ulike «Stikk ut- poster».