Vil ha ildsjeler til kommunedelsutvalgene

Ålesund kommune trenger engasjerte personer som kan være kandidater til kommunedelsutvalgene.

Kommunedelsutvalg: Det blir elleve kommunedelsutvalg i Ålesund kommune, og unge oppfordres til å melde seg som kandidater.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Kommunen savner engasjerte ungdommer og unge voksne til å være talerøret for sitt lokalmiljø, sier Solveig Kvamme, koordinator for utvalgene.

I utvalgene møtes innbyggere, politikere, næringsliv og frivillige fra lag og organisasjoner for å arbeide for et godt lokalmiljø og lokaldemokrati.

– Vi trenger de yngre. Det mange kanskje ikke vet er at utvalget for et eget budsjett som kan brukes til tiltak i og for lokalmiljøet. Ved hjelp av involverende arbeidsformer skal det legges til rette for at innbyggerne lettere kan være med å bidra til utvikling av kommunedelen og få uttale seg i saker som betyr noe for deres lokalmiljø, sier Kvamme.

Mange kommunedelsutvalg

I Ålesund kommune blir det nå 11 kommunedelsutvalg som er geografisk sammenfallende med ungdomsskolekretsene.

– De skal være bredt sammensatt og ungdom heilt ned i 14 år kan være med, sier Kvamme.

Fristen for å sende inn kandidatforslag er 31. januar, og det er kommunestyret som velger medlemmene til utvalgene ut ifra de forslagene som blir sendt inn.