Ørsta-Volda lufthamn brukte for mykje kjemikalier

På flyplassar bruker ein kjemikaliar for å få bukt med is. I 2019 overskreid Ørsta-Volda luftham dei tillatne grensene.

Isfri med kjemikaliar: Ørsta Volda lufthamn på Hovden er ein kortbane-flyplass. Widerøe-flya er karakteristiske for flyplassen.  Foto: Knut Arne Aarset (arkivbilde)

Nyheter

I midten av desember var minst 100 prosent av totalt tillate kjemikaliar til avising av rullebana brukt.