Tilsette vil markere mot kutt:

– Vil bety eit dårlegare helsetilbod til den eldre befolkninga på Sunnmøre

Dei tilsette er djupt bekymra for konsekvensane dersom alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre blir lagt ned. No vil dei markere mot kuttforslaget.

Markering 2. februar: For å ikkje forstyrre pasientane blir markeringa på nedsida av bygget, foran sansehagen. Hagen er ein del av det avskjerma området for dei eldre pasientane. Vernepleier Iris Roth og sjukepleier Maria Nordbø Solevåg er blant dei tilsette på avdelinga.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

– Ei nedlegging vil bety eit dårlegare helsetilbod til den eldre befolkninga på Sunnmøre, seier sjukepleiar Maria Nordbø Solevåg.