Ålesund:

Naboer kritisk til studentbygg på Nørve

Flere naboer er kritisk til den planlagte utførelsen av det nye studentbygget ved NTNU Campus Ålesund. Manglende områdeplan, byggets høyde og farge er blant innvendingene.

Nybygg: Studentbygg og boliger NTNU Campus Ålesund  Foto: Illustrasjon: Lusparken Arkitekter

Nyheter

Nabolaget på Nørve har fått nabovarsling og mulighet til å uttale seg om det nye studentbygget som skal huse ulike studentaktiviteter, kontor, treningssenter og 84 studentboliger. Bygget skal ligge i Campus Ålesund, ned mot Borgundvegen. Det er her søkt dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag.