Innbyggarundersøking 2019:

Paradoksale tal frå politiet

Politimeisteren er forvirra: sjølv om tilliten til politiet i fylket har auka, opplever færre politiet som respektfullt, upartisk og rettferdig.

Blanda kjensler: Den nye innbyggarundersøkinga er lagt fram. Politimeister Ingar Bøen har fått både positive og negative tal på bordet.  Foto: Vetle B. Farstad (arkivbilde)

Nyheter

Kvart år offentleggjer politiet si innbyggarundersøking. Der kartlegg dei kva innbyggarane synest om politiet.