Klinikksjef: – Forstår bekymringen

– Jeg har full forståelse for bekymringen til de ansatte, sier klinikksjef Karl-Arne Remvik ved Klinikk for psykisk helse og rus.

Klinikksjef Karl-Arne Remvik.  Foto: Kristin Støylen, Helse Midt-Norge

Nyheter

Han viser til at klinikken er i en prosess for å få kontroll på resterende budsjettutfordring.