Sørsida Utvikling:

– Bør vurdere konsekvensene ved et landstrømanlegg nøye

Planen er at Sørsida skal bli en attraktiv utvidelse av Ålesund sentrum, med kultur, skole, næringsvirksomhet og ikke minst boliger. Men hvordan passer cruiseskip på sju til åtte etasjer inn i dette?

Landstrømutbygging: Utbygging av landstrømtilbudet skal gi gode lokale effekter i form av redusert støy og reduserte utslipp av NOx, SOx og svevestøv. Det skal også redusere utslippene av klimagassen CO2. Men hva vil konsekvensene bli for den nye bydelen Sørsida, er spørsmålet.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Sørsida Utvikling ble etablert høsten 2019 for å bidra til utvikling av Sørsida og realisering av den vedtatte reguleringsplanen for området. Planen er at Sørsida skal bli en attraktiv utvidelse av Ålesund sentrum, med kultur, skole, næringsvirksomhet og ikke minst boliger. Men hvordan passer cruiseskip på sju til åtte etasjer inn i dette? Det er spørsmålet Eva Hagen, styreleder i Sørsida Utvikling, spiller inn til kommunestyre og administrasjon i saka om etablering av landstrømanlegg for cruiseskip i Ålesund sentrum.