Ålesund:

Fjerner uønska vekster - se lista over steder som skal ryddes

Platanlønn, fremmede innførte arter av furu, og ulike mispelarter. Mest mulig skal bort.

Gartner Per Helge Heltne, Ålesund kommune.  Foto: Ålesund kommune

Nyheter

Gartner Per Helge Heltne er godt i gang på Volsdalsberga med ringbarking, felling og avgrensing av artene.