Nye tall for januar 2020:

Arbeidsledigheten har gått ned i Møre og Romsdal

Fylkets reduksjon i antall arbeidsledige er betydelig bedre enn for resten av landet.

NAV Møre og Romsdal skriver i en pressemelding at den faktiske nedgangen fra januar 2020 er på 14 prosent, en stor forskjell for resten av landet.  Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix.

Nyheter

I januar 2020 var det i overkant av 3000 arbeidsledige, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken, i Møre og Romsdal. Dette er en nedgang i arbeidsledigheten på 14 prosent fra samme måned i fjor.

– Korrigert for normale sesongsvingninger har det den siste måneden blitt 69 færre arbeidsledige i Møre og Romsdal, sier fylkesdirektør Svein Veland i en pressemelding.

NAV Møre og Romsdal skriver at den faktiske nedgangen fra januar 2019 er på 14 prosent, og reduksjonen er betydelig bedre enn for resten av landet, der reduksjonen bare er på 4 prosent.

– Det er Møre og Romsdal og Vestland som har hatt best utvikling det siste året. Begge disse fylkene har i denne perioden en nedgang på 14 prosent.