Nytt naturreservat på Sunnmøre

Liabygda naturreservat er under planlegging. Fylkesmannen i Møre og Romsdal føreslår å verne eit 144 dekar stort område i Liabygda i Stranda kommune.

Eldgammal furu på Øvre Ansok.   Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nyheter

Det melder avisa Storfjordnytt.