Ho er ny hotellsjef

Ina Eldøy er ny dagleg leiar ved Stranda Hotell. Ho varslar meir oppgradering av hotellet.

Ina Eldøy er nye sjef hos Stranda Hotell.  Foto: Privat

Nyheter

– Sidan dei nye eigarane tok over hotellet her på Stranda i 2015, har dei brukt 30 millionar kroner på å oppgradere det. 40 av totalt 62 hotellrom er blitt pussa opp. No skal vi også ta dei 22 romma som står att, samt to hovudkorridorar.