Sakkyndig Finn Kinserdal sier konkursen i Olympic Holding kunne vært unngått:

Mener verdier ble underpriset med mer enn 400 millioner

Finn Kinserdal, førsteamanuensis og instituttleder ved NHH, samt revisor, mener Stig Remøy ikke handlet i beste interesse for selskapet Olympic Holding, som ble slått konkurs i desember 2016.

Finn Kinserdal, førsteamanuensi og instituttleder ved NHH.  Foto: Harald Skotheim

Nyheter

Kinserdal stilte på vegne av saksøkerne, Ervik Marine Service, Støylebakken As, Frode Igland As og Fagerlia Invest, som til sammen saksøker Stig Remøy personlig for 25,3 millioner. Han har gått gjennom tilgjengelig dokumentasjon og regnskaper for transaksjoner fra Olympic Holding, som ble slått konkurs i desember 2016.