«Nei, han her klarer eg neppe å omvende...»

Pastor Hans Reite har fått seg ny diskusjons-kompis.

Sterke i trua: Alumutawaa Abdullah og Hans Reite er omtrent like sterke i kvar si tru  Foto: Svein Nordal

Nyheter

(Møre-Nytt:) Den eine studerer islam og vurderer å bli imam. Den andre er pastor. Trass motsetnader har dei starta si eiga vesle diskusjonsgruppe – men ingen av dei har særleg store forhåpningar om å omvende den andre …