- Det gjekk trass alt rimeleg bra. Og ikkje har det gått liv

Fredag morgon var oppryddinga allereie i gang etter den til dels dramatiske brannen ved Proas AS i Haugsbygda.

Optimist: Det var ein litt prega, men likevel fatta og optimistisk dagleg leiar Roy Endre Håvik vi møtte i Haugsbygda fredag morgon.  Foto: Endre Vorren

Nyheter

(Vestlandsnytt:) – Ja, kva skal ein seie etter noko slikt? Vi har eit tett byggjeprogram, og eg er sjølvsagt interessert i å kome i sving igjen så raskt som råd, sa dagleg leiar Roy Endre Håvik i Proas AS då vi fekk ein prat med han.