Dødelig mørke:

– Bruk av tvang kan virke mot sin hensikt

Det finnes en metode innenfor sjølmordsforebygging som har dokumentert effekt. For én gruppe i faresonen er dette langt mer effektivt enn bruk av tvang.

Svart/hvitt: – Mennesker som har en historie der deres følelser og behov ikke har blitt møtt, men blitt satt til side, utvikler ofte et syn på verden som er mer svart/hvitt enn det som er vanlig for folk flest, forteller Rita Småvik, rådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).  

Nyheter

Sunnmørsposten har fortalt historia om et tilfelle der en person gjentatte ganger har gjort det som ser ut til å være et sjølmordsforsøk på et offentlig sted på Sunnmøre. Vi har snakket med vitner som var på stedet ved ett av tilfellene og de lurer på hvordan en person kan få anledning til å gjøre noe slikt, igjen og igjen, uten å få hjelp. Kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg forklarte blant annet at legene i slike tilfeller har begrenset handlingsrom, og at reglene for bruk av tvang mot folk er svært strenge.