Ålesund:

Mener det haster å vedta satsing på landstrøm

– Vi må ikke bli som en stasjonsby uten jernbane.

Satsing: Cruseskip som anløper Prestebrygga kan få tilbud om landstrøm ved starten av sesongen 2021.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sa Ålesundlistas Birger Flem da kommunestyret torsdag behandla saka om etablering av landstrøm til cruiseskip som anløper byen. Den tidligere havnefogden trakk fram at havna alltid har vært en viktig brikke i utviklinga av byen, og han la ikke skjul på at han ønsker at arbeidet med landstrømsatsinga må komme i gang så fort som mulig. Nå ligger det an til at et landstrømvedtak skal fattes i kommunestyret i begynnelsen av mai.