Les elevens egne rapport fra «LilleStorting» på Fagerlia:

Slik gikk det da elevene fikk styre landet

Her kan du lese Filip Framstads (16) rapport fra LilleStorting på Fagerlia videregående skole.

LilleStorting: De siste tre dagene har elevene ved Fagerlia videregående skole deltatt i et politisk rollespill kalt «LilleStorting».  Foto: Marie Jønland Osen, Fagerlia vgs.

Nyheter

De siste tre dagene har det foregått et politisk rollespill på Fagerlia videregående skole kalt «LilleStorting».

Sammen med politikk-klassen på 3. trinn har alle samfunnsfagelevene på 1. og 2. trinn deltatt i ulike partier og komiteer. Til slutt har de votert over 17 forskjellige proposisjoner fra regjeringen Svinø.

Elevene ved skolen har arbeidet og diskutert saker som er aktuelle på Stortinget, som for eksempel å hente hjem IS-mødre og barn, og avskaffing av pelsdyrnæringen innen 2022.


Ny runde med LilleStortinget på Fagerlia:

Kristina (19) engasjert i politisk rollespill: – Jeg meldte meg inn i AUF. Nå er jeg vara til kommunestyret

For femte gang blir det politisk rollespill på Fagerlia. Har det ført til større politisk engasjement blant elevene?


Nei til å utsette avskaffelsen av pelsdyrnæringa

Noe som har vært mye i nyhetsbildet denne uken er saken om avskaffing av pelsdyrnæringen innen 2022. Ikke bare har denne saken vært på store nyhetskanaler som TV2, men også ved LilleStorting på Fagerlia.

Her har Senterpartiet jobbet aktivt mot å utsette fristen til 2030, nettopp fordi de vil gi pelsdyrbøndene tid til å omstille bedriften sin og tenke på en framtidsrettet næring. Ved Fagerlia VGs ble dette forslaget stemt ned med et ganske overveldende flertall.


Åpning av LilleStortinget

Vi streamet direkte fra rollespillet Lillestortinget med elever fra Fagerlia Videregående skole. Streamingen er nå tilgjengelig i opptak.


Proposisjoner: Etter flere dager med politisk rollespill har elevene ved Fagerlia votert over 17 forskjellige proposisjoner.  Foto: Marie Jønland Osen, Fagerlia vgs.

Skapte stor debatt

For under en måned siden forlot Frp regjeringen etter den omstridte saken som omhandlet hjemhenting av IS-barn og deres mødre. Denne saken har skapt stor debatt også på Fagerlia.

Det er imidlertid enighet om at man ikke skal forverre disse barnas psykiske tilstand. Rett før voteringen av forslaget fristilte AP sine stortingsrepresentanter noe som medførte et uventet resultat. Det såkalte flertallet før voteringen ble overraskende nedstemt og resultatet falt i favør mindretallet.

Styrking av EØS ble nedstemt

En av proposisjonene som skapte stor diskusjon ved Fagerlia var forslaget om en sikrere tilknytning til EØS. Stortingsrepresentantene har i lang tid vært uenige med tanke på denne saken, og den har skapt mye usikkerhet blant partiene. Det så lenge ut som om dette forslaget ville bli vedtatt, men etter en helomvending fra Arbeiderpartiet under voteringen sørget de for at forslaget av en styrking av EØS ble nedstemt med stort flertall.

Statsminister: Lisa Svinø sa at hun var mektig imponert over elevene.   Foto: Marie Jønland Osen, Fagerlia vgs.

Anonym retting av prøver

Som skoleelever ved Fagerlia har forslaget om anonym retting av prøver også skapt opphetet diskusjon. Noen av representantene på LilleStorting har vist til at jenter ofte favoriseres av lærere ved karaktersetting. Undersøkelser foretatt av SSB viser at gutter gjør det like bra, eller bedre ved eksamen som er anonymt rettet. LilleStorting vedtok med et knapt flertall å innføre anonym retting av prøver i ungdomsskolen og videregående skoler.

Statsminister Lisa Svinø avsluttet LilleStorting med å si at hun er mektig imponert over de dyktige og engasjerte medelevene sine. Hun takker for samarbeidet med LilleStorting hvor de fikk gjennom 13 av 17 proposisjoner, hvorav en av de var et kompromiss.