Nei til integreringsbarometer

Ålesund sier ja til 62 flyktninger og nei til å lage et integreringsbarometer.

Barometer: Håkon Lykkebø Strand (Frp) fikk ikke kommunestyret med seg på å opprette et integreringsbarometer..  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Det var Håkon Lykkebø Strand som på vegne av Frp foreslo at kommunestyret vedtar å opprette et slikt barometer. Strand mente at kommunen har for liten oversikt over situasjonen for de flyktningene som blir bosatt i Ålesund. Med et barometer kan man få fram flyktningenes opplevelse av likebehandling, tilknytning til Norge, sosiale bånd og deltakelse i arbeidslivet. Frp ønsket også å ta imot færre flyktninger enn de 62 som formannskapet vedtok. Frp foreslo å bosette 45 flyktninger i 2020 der fire av plassene skal øremerkes til enslige mindreårige flyktninger.