Saksøkte Nordfjord Kjøtt for 24 millionar kroner:

Løyste konflikt utan rettssak

Selskapet Multivac saksøkte Nordfjord Kjøtt for nær 24 millionar kroner, men partane er no blitt einige utanom rettsalen.

Nordfjord Kjøtt. Illustrasjon. Arkiv  Foto: Bengt Flaten, Fjordingen

Nyheter

Sogn og Fjordane tingrett hadde sett av fire dagar til rettssak for å behandle søksmålet som Multivac hadde retta mot Nordfjord Kjøtt.