Fylkesårsmøte i Høyre:

- Kan ikke fortsette med dagens desentraliserte skolestruktur

Høyre mener et synkende antall elever skaper skoler som ikke er "liv laga".

Herøy vidaregåande skule avdeling Vanylven legges ned til sommeren. Illusrasjonsfoto.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Under helgas fylkesårsmøte i Høyre, var skolestrukturen i Møre og Romsdal noe som ble tatt opp.

– Med en presset fylkeskommunal økonomi og en verden i forandring, har det blitt stadig tydeligere at det er et behov for en gjennomgang av skolestrukturen i Møre og Romsdal, heter det i Høyres resolusjon.-Upopulært og vanskelig

Høyre mener at dersom man over tid skal bevare et skoletilbud av høy kvalitet i fylket, kan man ikke fortsette med en så desentralisert skolestruktur som det er i dag.

– Dette er både upopulært og vanskelig, erkjenner Høyre, men peker på det at elevtallet synker i enkelte deler av fylket, skaper skoler som i deres øyne ikke er "liv laga" over tid.Ubehagelig prioriteringsprosess

– Det er synd, men en del av den ubehagelige prioriteringsprosessen man må gjennom de kommende årene som følge av svak økonomi. Gjennom budsjettprosessen for 2020 ble det gjort noen grep for å slå sammen administrasjon på noen skoler, men dette er ikke besparende nok og gir ikke et bærekraftig tilbud til ungdommen i fylket, uttaler Høyre som altså mener at skole- og tilbudsstrukturen i Møre og Romsdal må tilpasses budsjettmessige forhold som de mener sikrer et godt og bærekraftig utdanningstilbud og fagmiljø.