Inviterer til dialogmøte om Nasjonal Transportplan 2022-2033:

Kjem rv 15 Strynefjellet med denne gongen?

Fylkesordføraren i Vestland inviterer til dialogmøte om innspel til Nasjonal Transportplan ((NTP). Eitt av dei store spørsmåla for folk i nordre deler av fylket er om ny tunnel på Rv 15 Strynefjellet kjem med i NTP denne gongen.

Grasdalstunnelen: Trangt om plassen for store bilar. Kjem ny, lang tunnel på Rv 15 Strynefjellet inn i NTP denne gongen?  Foto: Gunnhild Sindre / Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen:) Samferdsledepartementet arbeider no med stortingsmeldinga til Nasjonal transportplan 2022–2033. Det er forventa at meldinga blir lagt fram for Stortinget våren 2021.