Ålesund

Vil løse dunk-dilemma

Noen hundretalls grådunker for glass og metall er plassert ut på Aspøya i påvente av etablering av avfallsbrønner. Nå blir det bygging av brønn i Kvennanesgata. Men å ta av friarealet ved Hans Marta-haugen er fylkesmannen kritisk til.

ÅRIM: Renovasjon på Aspøya.  Foto: Line Helgesen

Nyheter

Sunnmørsposten skrev i januar om at ÅRIM hadde holdt tilbake utplassering av ordinære avfallsdunker for glass og metall på Aspøya, i tro på en snarlig etablering av felles avfallsløsninger med avfallsbrønner. Fordi fremdriften gikk for sakte, valgte ÅRIM å dele ut dunker på Aspøya. Med plassmangel og tett trehusbebyggelse, hadde man ønsket å unngå dette.