Moa-Lerstad

Snarveg i rute

Snarvegen for buss mellom Lerstadvegen og Moavegen tar form. Det vurderes også om taxiene kan benytte Breivikvegen, der andre har gjennomkjøring forbudt.

Bussnarveg: Buss-snarvegen mellom Moavegen og Lerstadvegen tar form. Asfaltering og montering av bom må på plass før vegen åpnes i vår/sommer. Taxiene får ikke bruke denne. Det foreslås at de bruker Breivikvegen til omkjøringsveg/snarveg når trafikken står stille på Lerstadvegen. Her er postbilen på Moavegen i retning Breivikvegen.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

- Ja, prosjektet er i rute, sier Nina Martinsen, avdelingsingeniør i Ålesund kommune til Sunnmørsposten.