Spør om føre var-prinsippet

Idar Barstad i elveeigarlaget har bitt seg merke i eit sitat i Møre-Nytt, og stiller spørsmål ved om Allskog tar føre var-prinsippet alvorleg.

Fargeskille: Her står Idar Barstad i elva, der klart vatn møter brunt, aluminumhaldig slam.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Det er dette avsnittet i Møre-Nytt (+) den 14. februar Barstad reagerer på: