Skulebråket i Giske held fram:

FAU-leiar trekkjer seg frå arbeidsgruppa i protest

Marthe Alnes Aarøe skulle representere foreldre og føresette i gruppa som skulle jobb med skulestruktur i Giske. No har ho trekt seg.

Gir seg: FAU-leiar på Godøy skule, Marthe Alnes Aarøe, ønskjer ikkje lenger å vere med i arbeidsgruppa som jobbar med skulestruktur i Giske.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Måndag kom rapporten som skal legge grunnlaget når kommunestyret 27. mars skal ta stilling til eventuelle skulenedleggingar i Giske.