Kan reparere, slepp skifte alt

450 kvm av Hareid skule vart skadd i brannen før jul. Målet er at alt skal vere fiksa til skulestart etter sommarferien.

Slan­gar: Ut frå Har­eid sku­le går det ein del rslangar ut gjen­nom vin­dau­ga. Dei har laga til understrykk, så ik­kje soten skal spreie seg. Både tids­bruk og pris blir vik­ti­ge kriterie for å vin­ne an­bod om å gje­re job­ben. Foto: Ing­vild Aur­søy Mås­ei­de  

Nyheter

(Vikebladet) Delar av skulen som fekk vart røykskadd etter brannen er no teke i bruk igjen, som gymsalen. Det har vore ein rydde- og avklaringsperiode no for å vurdere kva som skal gjerast.