Planane er klare for ny straumforsyning til Ålesund sjukehus

Denne våren kan det bli oppstart.

Grensa er nådd for lengst: Straumsentralen ved Ålesund sjukehus er smekk full. Grensa er nådd for kva som er råd å få til, sa Tor Tørlen (t.v.) og Odd-Inge Bjørnsen til avisa i 2017.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Alle helseføretak skal no identifisere «topp ti»-risikoar, med tilhøyrande tiltaksplanar. I Helse Møre og Romsdal (HMR) har leiargruppa, med fagdirektør Torstein Hole i spissen, identifisert dei 10 største risikoområda. Fire av dei har «raud» eller uakseptabel risiko.