Fleire el-ferjer er på plass, men dei går ikkje på straum:

Derfor er elektrifiseringa av ferjene forseinka

Batteribygga står der tilsynelatande klare til bruk, men dei nye el-ferjene går enno ikkje på straum. Grunnen varierer frå samband til samband.

På straum i haust: Fjord1 håper ferjene mellom Magerholm og Sykkylven (biletet) kan gå på straum frå hausten av.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Dei komande åra skal ferjeflåten elektrifiserast.