Beboere ved Veslemannen ba om erstatning - får avslag

Søkte om rundt 470.000 kroner for utgifter og tap de har hatt i forbindelse med evakueringer, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med fylkesmannen om at skjønnsmidler kun skal gis til kommuner.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nyheter

To beboere ved fjellpartiet Veslemannen i Rauma har søkt Fylkesmannen i Møre og Romsdal om skjønnsmidler, framgår det av et brev fra fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.