Dette er programmet for høyringa

Møre og Romsdal fylkeskommune er først ut av ferjefylka i Stortinget.
Nyheter

Tysdag har Kommunal- og forvaltningskomiteen open høyring om ferjepolitikken i Distrikts-Norge. Høyringa kjem etter representantforslag frå 11 stortingsrepresentantar frå Senterpartiet, blant dei Jenny Klinge frå Møre og Romsdal.