Frank Sve (Frp) meiner skular kunne ha vore spart:

Vil ha ekstern gransking av fylkesøkonomien

Det er på tide at eit ekstern firma får gå gjennom fylkesøkonomien. Det meiner Frank Sve, Framstegspartiet sin gruppeleiar på fylkestinget.

Kritisk: Frank Sve (Frp) meiner det er urovekkande at fylkesadministrasjonen igjen bommar grovt på økonomiske prognosar. Sist tilfelle han viser til er då det viste seg at Nordøyvegen var 1,2 milliardar kroner billegare enn først venta.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Han kjem til å legge fram forslaget for fylkesutvalet i mars.