Sunn-trans får kritikk fra Fylkesmannen:

Har lagret for mye farlig avfall og på feil måte

Sunn-trans (Sunnmøre transport AS) i Ålesund har gjentatte år lagret mer farlig avfall enn de har tillatelse til, og de har ikke sikret avfallet mot nedbør.

Flatholmen: Selskapet driver med avfallshåndtering. Avfallet er lagret utendørs, selv om Fylkesmannen krever at det skal beskyttes mot nedbør.  Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fant 14. januar to avvik de mener er alvorlige hos firmaet. Alvorlige fordi akkurat de samme avvikene ble påpekt året før.