No skal Sunnmøre og Romsdal samarbeide om å realisere Møreaksen og Hafast:

- Står vi ikkje samla har vi ingen sjanse

I staden for å spenne bein på kvarandre skal no forkjemparane for dei største samferdelsprosjekta i fylket stå saman. - Eit viktig gjennombrot når det kjem til heilskapstenking, seier Torgeir Dahl.

Felles uttale: Sunnmøre regionråd, Romsdal regionråd og NHO samarbeider om ein felles uttale om prioriteringar på Nasjonal Transportplan. Frå venstre: Jan Kåre Aurdal (dagleg leiar, Sunnmøre regionråd), Vebjørn Krogsæter (nestleiar i styret til Sunnmøre regionråd), Espen Remme (regiondirektør i NHO), Torgeir Dahl (styreleiar i Romsdal regionråd) og Alf Reistad (dagleg leiar i Romsdal regionråd).   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Molde-ordføraren er også styreleiar i Romsdal regionråd, og det var i sistnemnde embete han hadde tatt turen til Ålesund onsdag.