– Stemmer i hovudet befalte meg til å aksjonere

Sunnmøre tingrett vurderer om den tiltalte i Ørskog-saka skal dømmast til tvunge psykisk helsevern.

Frå høgre: Mette Cecilie Loe (bistandsadvokat for mannen i 70-åra) og tingrettsdommar Nils E. Engeset. Dei to øvrige er meddommarar.  Foto: Tarjei Ofstad

Nyheter

Den tiltalte er ikkje til stades i rettssalen, men var med på video frå Brøset (regional sikkerheitsavdeling ved St. Olavs hospital).